Μέλη του συλλόγου 

Ο σύλλογος συστήθηκε από 77 ιδρυτικά μέλη το 2016 και έκτοτε καλωσορίζει νέα μέλη που επιθυμούν να συμβάλουν στους σκοπούς του.  

 

Ο δραστήριος ρόλος των μελών μας

Τα μέλη της ELMAA αποτελούν τον κορμό στην προσπάθεια διατήρησης δεσμών αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους αλλά και μεταξύ αυτών και των  διδασκόντων και διδασκομένων του ΠΜΣ Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών. 

Στόχος της ELMAA είναι τα μέλη της να συμμετέχουν ενεργά στην επίτευξη των σκοπών της, ιδίως μέσω της διερεύνησης και ανάληψης επιστημονικής έρευνας και έργων και της συγκρότησης επιτροπών, ομάδων εργασίας και ομάδων εκπροσώπησης της ELMAA σε επιστημονικές επιτροπές και ομάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ELMAA βρίσκεται πάντα στη διάθεση των μελών της προκειμένου να συντονίσει και να στηρίξει οποιαδήποτε πρωτοβουλία τους που συμβάλει στην εκπλήρωση των σκοπών της. 

Τα μέλη έχουν επίσης προνομιακή πρόσβαση στις ανοικτές στο κοινό δράσεις της ELMAA μέσω διατήρησης σειράς προτεραιότητας και καταβολής χαμηλότερου τέλους συμμετοχής. 

 

Ποιοί μπορούν να γίνουν μέλη

Βάσει του Καταστατικού της ELMAA, τακτικό μέλος του μπορεί να γίνει:

α) κάθε φοιτών στο ΠΜΣ Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών μετά τη συμπλήρωση του πρώτου εξαμήνου σπουδών,

β) κάθε κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή Διδακτορικού Διπλώματος του ΠΜΣ Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών,

γ) κάθε άλλος κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του τομέα «Διεθνών Σπουδών» της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια της φοίτησής επέλεξε και παρακολούθησε επιτυχώς μάθημα της κατεύθυνσης «Δίκαιο της ΕΕ» και

δ)  κάθε πρόσωπο που έχει συμβάλει έμπρακτα κατά την κρίση του ΔΣ του συλλόγου στην προώθηση της μελέτης του δικαίου της ΕΕ, ιδίως μέσα από τη συμμετοχή του σε συναφείς διαγωνισμούς εικονικής δίκης (moot courts).

Όποιος/α πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιθυμεί να γίνει μέλος της ELMAA μπορεί να επικοινωνήσει με τον σύλλογο είτε στη διεύθυνση elmaa@info.eu είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Μέλη του συλλόγου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής των εκλογών του 2017 στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Από αριστερά ο Διονύσης Παυλιόγλου, ο Αποστόλης Σκουλίκης ’10  και ο Θεώδορος Ηλιόπουλος ’16.

Τα μέλη του συλλόγου Ευάγγελος Σταματίου (πρώτος από αριστερά), Αλεζίνη Λόξα και Κωνσταντίνος Μανίκας ’19 (τέταρτη και πέμπτος από αριστερά αντίστοιχα) με τις φοιτήτριες Εύα Τριχάκη και Έλενα Μωραΐτη σε τελετή βράβευσης στο κτήριο της Πρυτανείας της Νομικής Σχολής Αθηνών για τους διεθνείς διαγωνισμούς moot courts 2018.