Συνεργάτες & χορηγοί

Η εκπλήρωση των σκοπών της ELMAA καθίσταται ευφικτή με τη συνδρομή φορέων και εταιρειών στις δράσεις μας είτε ως συνεργάτες (παροχή αιγίδας, συνδιοργάνωση κλπ) είτε ως χορηγοί σε είδος ή χρήμα.

 

Κατηγορίες υποστηρικτών

Η υλοποίηση των δράσεων της ELMAA δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την καθοριστική υποστήριξη των συνεργατών και χορηγών μας.

Φορείς και εταιρείες μπορούν να γίνουν υποστηρικτές της ELMAA με τρεις κυρίως τρόπους.

 

1) Συνεργάτες. Να γίνουν συνεργάτες μας σε οποιαδήποτε από τις δράσεις μας ή το summer school, παρέχοντάς μας την αιγίδα τους ή συμμετέχοντας στη διαδικασία οργάνωσης (π.χ. συμμετοχή στον σχεδιασμό μιας δράσης ή παροχή προσωπικού, τεχνογνωσίας, εγκαταστάσεων ή υλικοτεχνικής υποδομής).

2) Χορηγοί. Να γίνουν χορηγοί των δράσεών μας μέσω της παροχής στήριξης σε χρήμα ή είδος (π.χ. εγκαταστάσεις ή υλικοτεχνικές υποδομές).

3) Να προτείνουν οι ίδιοι κάποια δράση για συνδιοργάνωσή της με την ELMAA εφόσον αυτή εξυπηρετεί τους σκοπούς της ELMAA και η υποστήριξη αυτή να λάβει τη μορφή είτε συνεργασίας είτε χορηγίας. 

Συνεργάτες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Τμήμα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών και οι διδάσκοντες της κατεύθυνσης Ευρωπαϊκού Δικαίου είναι βασικοί αρωγοί στις πρωτοβουλίες της ELMAA. Επίσης, το 2019 η ΕLMAA συνδιοργάνωσε με τη Νομική Σχολή τον Regional Round του διαγωνισμού European Law Moot Court στην Αθήνα.

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου αποτέλεσε συνδιοργανωτής του πρώτου Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων στην Κέρκυρα τον Ιούλιο του 2017.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας αποτελεί σταθερά από το 2017 έως σήμερα συνδιοργανωτή του Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων στην Κέρκυρα.

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει στηρίξει την ELMAA στη διοργάνωση των πρώτων επιστημονικών της ημερίδων μέσω της παραχώρησης της Αίθουσας Εκδηλώσεών του.

Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας αποτελεί από το 2018 έως σήμερα συνδιοργανωτή του Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων στην Κέρκυρα.

Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών αποτέλεσε το 2018 υποστηρικτή του Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων στην Κέρκυρα μέσω της εκπροσώπησής του από μια ομάδα μελών του.

Χορηγοί

Voltalia Greece A.E.

Χορηγός του Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων το 2017 και το 2018.

Αέριο Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε.

Χορηγός του Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων το 2017.

Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Χορηγός του Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων το 2017.

Όμιλος Κοπελούζου

Χορηγός του Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων το 2019.

ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

Χορηγός του Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων το 2017.

Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα - Θεσσαλονίκη Α.Ε.

Χορηγός του Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων το 2018.

Δικηγορική Εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής

Χορηγός του Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων το 2017.

Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρας

Χορηγός του Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων το 2018 και το 2019.

Εργαστήριο Νομικής Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης

Χορηγός του Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων το 2017, το 2018 και το 2019.