Επίτιμα μέλη του συλλόγου

Επίτιμα μέλη της ELMAA ανακηρύσσονται καθηγητές και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες που έχουν συνδράμει στον σκοπό της ELMAA ή έχουν συνεισφέρει σημαντικά στο χώρο και στο αντικείμενο του ΠΜΣ.

Ομότιμος Καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός

Πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών· διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Paris II· πρώην μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού· πρώην μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ενώσεως Δικαίου των Καταναλωτών· Εισηγητής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1987 – 2001)· Assistant Professor στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ι.P.A.) του Maastricht (1990 – 1996)· Επισκέπτης Καθηγητής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Porto Alegre / Βραζιλία (1994), στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας / Γαλλίας (2002 και 2007) και στο Πανεπιστήμιο Paris II (2004 – 2005, 2005 – 2006, 2010 – 2011, 2011 – 12 και 2012 – 2013· Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω – Δ.Σ.Α.· μεγάλη εμπειρία ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ελληνικού Κράτους και νομικών και φυσικών προσώπων ενώπιον όλων των δικαστηρίων της Ε.Ε.· Ομότιμος Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών· Διευθυντής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)· μέλος του Board of Trustees της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δικαίου, Trier.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρεβέκκα – Εμμανουέλα Παπαδοπούλου

Πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών· Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Licence Spéciale) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΙΕΕ) (ULB)· Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Licence Spéciale) στο Διοικητικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (ULB)· Διδακτορική διατριβή (Docteur en Droit) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Louvain (Βέλγιο) (UCL) · Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νομική Σχολή Αθηνών· Επισκέπτρια καθηγήτρια στο International Tax Center του Πανεπιστημίου του Leiden (2015, 2016)· Διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Δικηγόρος ΔΣΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία στους τομείς του διοικητικού δικαίου, του δικαίου δημοσίων συμβάσεων, του ενωσιακού οικονομικού δικαίου (δίκαιο εσωτερικής αγοράς και ανταγωνισμού) και του ενωσιακού φορολογικού δικαίου. Έχει κάνει εισηγήσεις σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες και έχει συγγράψει πολυάριθμες μονογραφίες, συμβολές σε συλλογικά έργα και επιστημονικά άρθρα σε όλους τους τομείς του δικαίου της ΕΕ.

Επίκουρη Καθηγήτρια Μεταξία Κουσκουνά

Επίκουρη καθηγήτρια δικαίου ΕE, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ· Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο: θεσμικό δίκαιο της ΕΕ, οικονομικό δίκαιο της ΕΕ, ευρωπαϊκό δίκαιο του περιβάλλοντος, ευρωπαϊκό μεταναστευτικό δίκαιο· Επισκέπτρια καθηγήτρια στο ΜΑΙΧ (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ελληνικό παράρτημα CIHEAM) και στο IALS (Institute of Advanced Legal Studies), University of London· Ακαδημαϊκή υπεύθυνη συμφωνιών ERASMUS: Bucerius Law School (Γερμανία), Riga Stradins University (Λεττονία), Radboud University Nijmegen (Ολλανδία), IALS (Η.Β), U-Hasselt (Βέλγιο)· Fellow: IALS, ΜΑΙΧ, Athens PIL, Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε όλους τους τομείς του δικαίου της ΕΕ.

Επίκουρος Καθηγητής Μανώλης Περάκης

Πτυχίο – Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή. LLM – University College London. Διδακτορικό – Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή. Δικηγόρος ΔΣΑ από το 2003. Διδάσκει Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες διαιτησίες, τόσο εσωτερικές (ελληνικό δίκαιο), όσο και διεθνείς (ICC) ως βοηθός (γραμματέας) του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Εργάσθηκε ως εκπαιδευόμενος στο γραφείο του κ. Β. Σκουρή, Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Έχει συγγράψει πολυάριθμα νομικά εγχειρίδια, μονογραφίες και άρθρα.