Η ταυτότητα του συλλόγου

Οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση του συλλόγου, οι σκοποί που έθεσαν τα μέλη του και οι υποστηρικτές στην εκκίνησή του.

 

Ο «Ερευνητικός Σύλλογος Αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Αθηνών» (European Law Masters Alumni Association – ELMAA) ιδρύθηκε το 2016 από αποφοίτους του ΠΜΣ Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και από τελειόφοιτους και αποφοίτους της Νομικής Σχολής Αθηνών, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην προώθηση της μελέτης του δικαίου της Ε.Ε. στο πλαίσιο των δράσεων του Τομέα Διεθνών Σπουδών της Σχολής.

Η ίδρυση του συλλόγου ήταν ιδέα αποφοίτων του ΠΜΣ και του Ομότιμου Καθηγητή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νομικής Σχολής Αθηνών, Βασίλειου Χριστιανού. Το εγχείρημα υποστηρίχθηκε από όλους τους Καθηγητές ευρωπαϊκού́ δικαίου του Τομέα, και συγκεκριμένα, την Επίκουρη Καθηγήτρια, Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, την Επίκουρη Καθηγήτρια, Μεταξία Κουσκουνά και τον Επίκουρο Καθηγητή, Μανώλη Περάκη. Κατόπιν αυτού, 80 απόφοιτοι, αντιλαμβανόμενοι τη  σημασία του Ευρωπαϊκού Δικαίου  και τη βαρύτητα του Μεταπτυχιακού τους Τίτλου, παρευρέθηκαν στην ιδρυτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου και προχώρησαν στην ίδρυση του πρώτου Συλλόγου αποφοίτων της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως η ίδρυση του συλλόγου το 2016 σηματοδοτεί την ανάγκη να αναδειχθούν οι μεγάλες επιτυχίες του Τομέα στους διεθνείς διαγωνισμούς εικονικής δίκης (moot courts) του δικαίου της Ε.Ε., στους οποίους ο Τομέας άρχισε να συμμετέχει το 2014. Παρά τη σχετικώς πρόσφατη συμμετοχή του Τομέα σε τέτοιους διεθνείς ακαδημαϊκούς διαγωνισμούς, ομάδες φοιτητών  υπό την επίβλεψη των ως άνω καθηγητών του Τομέα βραβεύτηκαν ομαδικώς και ατομικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό Europa Moot Court ο οποίος διεξαγόταν μεταξύ 8 ευρωπαϊκών  πανεπιστημίων στην Καβάλα. Μάλιστα, το 2016 ομάδα φοιτητών υπό την επίβλεψη των ως άνω καθηγητών του τομέα έλαβε μέρος για πρώτη φορά  στο μεγαλύτερο διαγωνισμό εικονικής δίκης  στο δίκαιο της Ε.Ε., το European Law Moot Court, και κατόρθωσε να διακριθεί και να λάβει την τρίτη θέση μεταξύ περίπου 100 πανεπιστημίων. Έκτοτε, ο Τομέας συμμετέχει και διακρίνεται συνεχώς στους διαγωνισμούς αυτούς.

 Βασικός στόχος της ELMAA είναι η δημιουργία μιας δραστήριας κοινότητας Ευρωπαϊκού́ Δικαίου στην Ελλάδα με διεθνή́ ακτινοβολία. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ανάπτυξη και διατήρηση δεσμών συνεργασίας μεταξύ των μελών της, η συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια και η προώθηση της μελέτης του Ευρωπαϊκού́ Δικαίου στην Ελλάδα υπό ένα καθεστώς γόνιμου διαλόγου.

Για την επίτευξη των σκοπών του, η ELMAA στοχεύει κυρίως στη διοργάνωση ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών δράσεων, τη διενέργεια ερευνών και επιστημονικών παρουσιάσεων και την προσφορά υπηρεσιών προς το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση του διδακτικού και ερευνητικού έργου του.

Το σύμβολο του συλλόγου

Στην ιδρυτική Γενική Συνέλευση της ELMAA τονίσθηκε από τα μέλη η ανάγκη να αναδειχθεί ο ερευνητικός χαρακτήρας της πρωτοβουλίας αυτής. Για τον λόγο αυτό στην επίσημη ονομασία του συλλόγου προστέθηκε στην αρχή ο επιθετικός προσδιορισμός “Ερευνητικός”. Το σύμβολο της ELMMA επιλέχθηκε ακριβώς για να αναδείξει αυτή την πραγματική ταυτότητα της ELMAA, την έρευνα και μελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες του Summer School στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων 2018 στην Κέρκυρα  μαζί με τους διδάσκοντες στο Summer School τον Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σάββα Παπασάββα και τον Ομότιμο Καθηγητή Βασίλειο Χριστιανό.

Επιστημονική ημερίδα στις 7 Ιουλίου 2016 στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με θέμα «Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Νομικά ζητήματα» και ομιλητές τον πρ. Πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βασίλειο Σκουρή, τον Ομότιμο Καθηγητή Βασίλειο Χριστιανό και τον Επίκουρο Καθηγητή Μανώλη Περάκη.

Η φοιτητική ομάδα της Νομικής Σχολής Αθηνών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύστερα από την διάκρισή της στον Τελικό Γύρο του διαγωνισμού European Law Moot Court (ELMC) 2016 στο Λουξεμβούργο. Από αριστερά ο Αλέξανδρος Πολίτης, η Χρυσή Ραυτογιάννη, η Μαρία Μουρτζάκη, η Μαριάννα Κοκκινάκη, ο Κωνσταντίνος Μανίκας και η Μαρία Καμβύση.