Εκλογές της ELMAA 2021

Η ELMAA διοργάνωσε στις 30.10.2021 τις δεύτερες της εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής

 

Στις 30 Αυγούστου 2021 έλαβαν χώρα οι δεύτερες εκλογές της ELMAA. Από αυτές προέκυψε το νέο ΔΣ της ELMAA αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Αλέξανδρο Πολίτη, την Αντιπρόεδρο

Γεωργία Κελεπούρη, τη Γενική Γραμματέα Μαρία – Άννα Κοκκινάκη, τον Ταμία Ευάγγελο Σταματίου και το μέλος Έλενα Μωραΐτη καθώς και η νέα Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από την Πρόεδρο Ειρήνη Κωνσταντινοπούλου, τον Γραμματέα Ιάσωνα Καρανίκα και το μέλος Γεωργία Μηστριώτη . Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής διετέλεσαν ο Αποστόλης Σκουλίκης, ο Δημήτρης Καραγκούνης και ο Κωσνταντίνος Μανίκας. 

 

Βάσει του Καταστατικού της ELMAA, οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της διοργανώνονται κάθε 3 έτη. Η διαδικασία των εκλογών λαμβάνει χώρα σε κτήριο του κέντρου της Αθήνας και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου.