Ανακήρυξη επίτιμων μελών της ELMAA

Η ELMAA ανακήρυξε ως επίτιμα μέλη της τους διδάσκοντες στην κατεύθυνση του δικαίου της Ε.Ε. του Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών

 

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, τα μέλη της ELMAA αποφάσισαν ομόφωνα στην ετήσια Γενική Συνέλευσή τους την ανακήρυξη του Ομότιμου Καθηγητή Βασίλειου Χριστιανού, της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ρεβέκκας-Εμμανουέλας Παπαδοπούλου, της Επίκουρης Καθηγήτριας Μεταξίας Κουσκουνά και του Επίκουρου Καθηγητή Μανώλη Περάκη ως επίτιμων μελών του συλλόγου. 

Η απόφαση αυτή είναι η ελάχιστη δυνατή πράξη ευγνωμοσύνης για όλα όσα έχουν προσφέρει οι ως άνω καθηγητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια και για τη στήριξη του εγχειρήματος να ιδρυθεί ο Σύλλογος Αποφοίτων του ΠΜΣ.

Η ιδέα της ίδρυσης της ELMAA ετέθη το 2016 σε ομάδα αποφοίτων του ΠΜΣ από τον Ομότιμο Καθηγητή Βασίλειο Χριστιανό. Χάρη στην αμέριστη συμπαράστασή του προς τους αποφοίτους, ο Σύλλογος έλαβε μορφή και πραγματοποίησε τις πρώτες δράσεις του, τόσο τις επιστημονικές ημερίδες όσο και τα Summer Schools στην Κέρκυρα. Χωρίς τη βοήθειά του και τις προτάσεις του, δεν θα είχε υλοποιηθεί η πρωτοβουλία ανάπτυξης της ELMAA που αποτελεί τον πρώτο σύλλογο αποφοίτων δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. 

Η  ταυτότητα του Συλλόγου διαμορφώθηκε και με τη στήριξη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ρεβέκκας – Εμμανουέλας Παπαδοπούλου, του Επίκουρου Καθηγητή Μανώλη Περάκη και της Επίκουρης Καθηγήτριας Μεταξίας Κουσκουνά, οι οποίοι στήριξαν με τη ενεργή συμμετοχή τους τις δράσεις του συλλόγου.

Τα μέλη της ELMAA ευχαρίστησαν θερμά κατά τη διάρκεια της ΓΣ τους καθηγητές και εξέφρασαν την ελπίδα τους οι μελλοντικές πρωτοβουλίες τους να τύχουν της πολύτιμης στήριξης τους.

Περισσότερες πληροφορίες ως προς το βιογραφικό των επίτιμων μελών της ELMAA μπορείτε να βρείτε εδώ.