Εκλογές 2020

Κάθε 3 χρόνια διοργανώνονται οι εκλογές του συλλόγου ELMAA.

 

Ημερομηνία

09.2020 (Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα)

Τοποθεσία

Θα ανακοινωθεί σύντομα

Εκλογές της ELMAA για την ανάδειξη των οργάνων της

Τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν βάσει του καταστατικού του συλλόγου οι δεύτερες εκλογές της ELMAA για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής της. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του συλλόγου. Η ακριβείς ημερομηνία και τοποθεσία των εκλογών θα ανακοινωθεί σύντομα και τα μέλη θα ενημερωθούν μέσω e-mail.