Εκλογές 2021

Κάθε 3 χρόνια διοργανώνονται οι εκλογές του συλλόγου ELMAA.

 

Ημερομηνία

25.7.2021 

Τοποθεσία

Θα ανακοινωθεί σύντομα

Εκλογές της ELMAA για την ανάδειξη των οργάνων της

Στις 30 Αυγούστου 2021 θα πραγματοποιηθούν βάσει του καταστατικού του συλλόγου οι δεύτερες εκλογές της ELMAA για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής της. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του συλλόγου. Η ακριβείς ημερομηνία και τοποθεσία των εκλογών θα ανακοινωθεί σύντομα και τα μέλη θα ενημερωθούν μέσω e-mail.