Εκλογές της ELMAA 2017

Η ELMAA διοργάνωσε στις 08.09.2017 στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών τις πρώτες της εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής

 

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 έλαβαν χώρα οι πρώτες εκλογές της ELMAA στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Από αυτές προέκυψε το πρώτο εκλεγμένο ΔΣ της ELMAA αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Νικόλαο Πουή ’12, τον Αντιπρόεδρο Γεώργιο Κώτσηρα ’08, τη Γενική Γραμματέα Χρυσή Ραυτογιάννη ’16, τον Ταμία Αλέξανδρο Πολίτη και το μέλος Γεωργία Κελεπούρη’15 και η πρώτη εκλεγμένη Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Μαρία Καμβύση ’17, Ιάσωνα Καρανίκα και Μαριάννα Κοκκινάκη. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής διετέλεσαν ο Αποστόλης Σκουλίκης ’10, ο Θεόδωρος Ηλιόπουλος ’16 και ο Διονύσης Παυλιόγλου. 

Βάσει του Καταστατικού της ELMAA, οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της διοργανώνονται κάθε 3 έτη. Η διαδικασία των εκλογών λαμβάνει χώρα σε κτήριο του κέντρου της Αθήνας και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου.